Indigenous Peoples' Climate Change Portal

Banner
Banner
Follow tebtebba on Twitter
Home Videos LAGNAT (Filipino) - Ang mga Katutubo at Pagbabago ng Klima : Isang Gabay sa Palabas
LAGNAT (Filipino) - Ang mga Katutubo at Pagbabago ng Klima : Isang Gabay sa Palabas Print

Lagnat-Isang Gabay sa Palabas ay binubuo ng apat na maiikling pelikula para sa mga katutubong komunidad upang mapataas ang kamulatan at buuin ang kaalaman ukol sa isyu ng pagbabago ng klima at kung ano ang kaugnayan nito sa mga katutubo, kultura, karapatan at mga teritoryo.
Sa mga pelikulang ito, maririnig natin ang mga kwento ng mga katututbong komunidad sa Ecuador, Nicaragua, Pilipinas at Indonesia.

 

LAGNAT

Ipinapaliwanag kung ano ang pagbabago ng klima at kung bakit napakahalaga nito sa mga katutubo. (21 minuto)

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

MGA EPEKTO

Ipinapakita kung paano nakakaapekto ang mga malalaking industriya (plantasyon, pagmimina ng uling at pagkuha ng langis) sa kabuhayan at karapatan ng mga katutubo at kung paano ang mga ito dumadagdag sa pagbabago ng klima. (20 minuto)

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

ORGANISASYON

Ang pelikulang ito ay nagbibigay ng mga halimbawa ng mga pamamaraan at estratehiyang pang-organisasyon na ginagamit ng mga katutubo upang protektahan ang kanilang mga kultura, teritoryo at karapatan (23 minuto).

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

KATATAGAN

Mga halimbawa ng mga katutubo na nagpapahusay ng kanilang katatagan sa pagbabago ng klima sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang mga katutubong sistema at pagpapaunlad ng mga bagong pamamaraan ng pag-angkop (22 minuto).

Kahulugan: Ang katatagan ay ang kakayahang manatiling malakas at kayanin ang anumang biglaan o kagyat, mapanalanta/mapanganib na pagbabago.

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

Hinggil sa mga gumawa ng 'Lagnat-Isang Gabay sa Palabas’

Ang 'Lagnat' ay ginawa ng LifeMosaic at ng mga partner nitong Tebtebba, AMAN, at Gekko Studio na suportado ng 20 lokal na organisasyon ng mga katutubo.

Ang LifeMosaic (www.lifemosaic.net) ay isang NGO na sumusuporta sa mga katutubo upang ipagtanggol ang kanilang mga karapatan, teritoryo at kultura. Naglalabas ang LifeMosaic ng mga libreng materyales pang-popular na edukasyon para sa mga katutubo at malawakang nagpapalaganap ng mga materyales na ito.