Indigenous Peoples' Climate Change Portal

Banner
Banner
Follow tebtebba on Twitter
Home Videos HILANAT (Cebuano) - Ang Katawhang Lumad ug Pag-usab sa Klima : Usa ka Video Guide
HILANAT (Cebuano) - Ang Katawhang Lumad ug Pag-usab sa Klima : Usa ka Video Guide Print

Hilanat - Usa ka Video Guide nga nabahin sa Upat (4) ka mugbong mga bidyo  alang sa mga lumadnong komunidad aron ipataas ang kasayuran ug pandayon ang kahibalo mahitungod sa isyu sa pag-usab sa klima ug unsa ang kalambigitan niini sa katawhang lumad, kultura, katungod ug teritoryo.
Sa kini na mga bidyo madungog nato ang mga sugilanon sa katawhang lumad sa mga komunidad sa Ecuador, Nicaragua, Pilipinas, ug Indonesia.

 

HILANAT

Nagpasabot kung unsa ang pag-usab sa klima ug nganong importante kaayo kini sa mga katawhang lumad. (21 minutos)

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

MGA HAPAK

Nagapakita kung unsa ang hapak sa mga dinagkong industriya (plantasyon, pagmina sa coal ug pagkuha ug lana) ngadto sa panginabuhian ug katungod sa mga katawhang lumad ug ngadto sa tampo niini sa pangkalibutanong pagbag-o sa klima. (20 minutos)

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

ORGANISASYON

Kini nga video maghatag ug mga pang-organisasyong himan ug estratehiya nga ginagamit sa mga katawhang lumad aron protektahan ang ilahang kultura, teritoryo ug mga katungod (23 minutos).

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

PAGBAROG

Mga susama nga Katawhag Lumad nga nagapakusog sa ilang pagbarog dinha sa pagbag-o sa klima pinaagi sa pagpalig-on sa ilang mga lumadnong sistema ug pagpalambo ug mga bag-ong pamaagi sa pagpahiuyon (22 minutos).

Pasabot: Ang Pagbarog mao ang abilidad sa pagpabiling lig-on ug pagsugakod bisan pa man aduna'y kalit na katalagman/delikadong kabag-uhan.

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

Mahitungod sa nagmugna sa "Hilanat - usa ka video guide”

Ang Fever o Hilanat gidumala ug gimugna sa LifeMosaic ug sa ilang partner nga Tebtebba, AMAN ug Gekko Studio ug gisuportahan sa 20 ka lokal nga organisasyon sa lumad.

Ang LifeMosaic (www.lifemosaic.net) usa ka NGO nga nagasuporta sa katawhang sa lumad aron depensahan ang ilahang katungod, teritoryo ug kultura. Ang LifeMosaic nagahimo ug libreng rekurso sa popular nga edukasyon alang sa mga komunidad sa mga lumad ug aron sa pagdumala sa kaylap nga distribusyon sa maong rekurso.